Zwart-wit foto van een konijn die met zijn neus tegen tralies duwt - artikel bijten konijn

Waar komt het gedrag vandaan? Hoe is het gegroeid? En welke factoren houden het in stand of verergeren het.

Mensen vragen me dan ook vaak hoe ik het aanpak. Wel, het belangrijkste voor mij is om op zoek te gaan naar dé oorzaken voor het bijtgedrag van het konijn. Waarom gedraagt je konijn zich zoals het zich gedraagt. Waar komt het gedrag vandaan. Hoe is het gegroeid. En welke factoren houden het in stand of verergeren het. Van zodra we dit blootleggen, kunnen we beginnen zoeken naar oplossingen die werken … op korte en op lange termijn.

EN WE FLUISTEREN ZACHT …

Ok, klinkt allemaal logisch. Maar hoe zoeken we die oorzaken? Fluister ik zacht enkele vragen in het oor van je konijn en wacht ik geduldig tot het zijn verhaal tegen me doet? Euh … nee. Hoe pak ik het dan wel aan? 

Laten we als voorbeeld een konijn nemen dat zijn baasje bijt telkens ze voedsel in zijn hok wil leggen.Om dit probleemgedrag op te lossen doorlopen we samen 4 stappen:

 • De intake
 • De diagnose
 • De prognose
 • Het behandelplan

Verwacht je dus aan een gesprek met heel wat vragen.

EN WE GRAVEN … GRAVEN … EN GRAVEN

De eerste stap is een zeer belangrijke stap. Waarvoor we dan ook de nodige tijd nemen. Tijdens deze intake graven we namelijk naar de dieperliggende oorzaken van het bijtgedrag van het konijn. Op voorhand vul je een vragenlijst in met allerlei gegevens over je konijn, je gezinssituatie, de leefomgeving van je konijn, zijn verleden, enz. Naargelang het probleemgedrag kan dit een uur in beslag nemen.

De vragenlijst geeft me essentiële inzichten over het leven en de leefomgeving van je konijn. Daarna gaan we in een gesprek van een uur tot anderhalf uur dieper in op het agressief bijten van je konijn. Het doel is dat we alle details hiervan samen bloot leggen. Verwacht je dus aan een dialoog met heel wat vragen en gespreksstof 🙂 

Bij agressie maak ik ook een risk assessment of risicobeoordeling op. Het is belangrijk om te bekijken hoe gevaarlijk het bijtgedrag van je konijn voor jezelf, je gezin en andere mensen is. Maar ook voor andere dieren én voor je konijn zelf. En welke impact dit heeft op het welzijn van al deze betrokken mensen en dieren.

Konijn komt dichtbij met zijn neus en snorharen
Bij agressie wordt er een risk assessment opgemaakt om in kaart te brengen wie gevaar loopt en hoe we deze risico’s kunnen verkleinen of uitschakelen.

OORZAKEN VAN BIJTGEDRAG BIJ KONIJNEN

Daarna analyseer ik alle informatie en leg deze samen. Per mogelijke reden van bijtgedrag bekijk ik welke informatie uit de intake in het voor- en nadeel spreekt van elke oorzaak. Hieronder vind je enkele mogelijke oorzaken voor agressie bij konijnen:

 • Je konijn is bang van jou of (de beweging van) je hand.
 • Het is bang van andere dingen in zijn leefomgeving zoals geluiden, geuren, andere mensen of dieren. Zijn angst/frustratie en dus ook zijn agressie uit zich niet naar deze dingen maar naar jou. Dit heet ook redirected aggression.
 • Het konijntje verdedigt zijn territorium en waardevolle (voedsel)bronnen.
 • Je konijn heeft honger en door klassieke conditionering heeft het geleerd dat jouw hand voedsel betekent.
 • Hij vraagt om jouw aandacht.
 • Het konijn heeft onvoldoende fysieke en mentale stimulatie.
 • Je konijntje heeft pijn.
 • Er is een medische reden voor de agressie zoals ziekte, hormonen, …

Elke mogelijke oorzaak wordt dus bekeken vanuit het leven en de persoonlijkheid van je konijn.  Voor elke reden bepaal ik zo objectief mogelijk of dit één van de oorzaken van het bijtgedrag van je konijn is of niet. 

Zwart-wit konijn dat vastgehouden wordt in één hand - artikel bijten konijn
We graven objectief naar dé oorzaken voor het bijtgedrag van jouw konijntje.

Alle oorzaken worden dan samengebracht in de diagnose. Hierin beschrijf ik ook hoe het gedrag tot stand is gekomen en welke factoren het in stand houden. Zo komt het bijvoorbeeld geregeld voor dat het onbewuste gedrag van de baasjes het probleemgedrag van het konijn versterken zonder dat ze dit merken. En bij agressie worden ook de conclusies van de risicobepaling meegedeeld.

EEN TOEKOMSTVISIE

Daaraan gekoppeld stellen we een prognose op. Hoe zie ik dit probleem evolueren en wat zijn de consequenties als we het wel of niet aanpakken. Bij bijtgedrag hangen de vooruitzichten vaak af van de leeftijd van je konijn, zijn persoonlijkheid, socialisatie en eerdere ervaringen. De agressie kan tijdens het behandelplan ook eerst verergeren alvorens je verbetering ziet. En sommige oplossingen vragen geduld en tijd of kosten geld omdat je moet investeren in medische kosten, extra materiaal voor je konijn, enz. Het succes van een behandelplan hangt dus af van de bereidheid van jou en je gezin om de nodige inspanningen hiervoor te leveren. Alvorens we met gelijk welk behandelplan starten, bespreken we samen welke inspanningen er mogelijk zijn. En we houden hierbij rekening met de conclusies van de risicobepaling.

Met dit behandelplan ben je ready to go.

WE HEBBEN EEN CONCREET PLAN

Daarna overlopen we samen uitgebreid het behandelplan. Dit behandelplan is afgestemd op de oorzaken van het bijtgedrag van je konijntje en de risicobepaling. Maar ook op de mogelijke investeringen die jij en je gezin aankunnen. Het is namelijk belangrijk dat alle leden van je gezin het behandelplan op dezelfde manier volgen. Anders heeft de behandeling weinig zin.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van mogelijke behandelingen voor het bijtgedrag van een konijn. Of deze oplossing in het behandelplan van jouw konijn zit, hangt af van de diagnose. Niet elke onderstaande mogelijkheid zit dus in elk behandelplan. Begin dus niet zomaar iets uit te proberen van onderstaande lijst.

 • meer verstopplaatsen te creëren.
 • dingen waarvoor je konijn bang is weg te nemen uit zijn leefomgeving.
 • eetgewoontes en voedsel aan te passen aan de noden van je konijn.
 • zijn hok aan te passen en te zorgen voor voldoende fysieke en mentale stimulatie.
 • een extra konijn aan te schaffen als je konijn alleen is.
 • routine en voorspelbaarheid te creëren voor je konijn.
 • Het konijntje belonen voor goed gedrag en probleemgedrag negeren.
 • Straf je konijn nooit voor zijn bijtgedrag door hem bijvoorbeeld een tik op zijn neus te geven.
 • Je konijntje trainen om een target aan te raken met zijn neus om zijn aandacht af te leiden van jouw hand. Of hem zo naar de andere kant van zijn hok te brengen … zodat jij of een gezinslid veilig het voedsel kunnen aanvullen.
 • Desensibilisatie en counter conditionering om je konijn minder bang te laten zijn van jou en je hand.
 • Dit wordt ALTIJD besproken met je behandelende dierenarts. 
 • Het kan een medisch onderzoek zijn om medische oorzaken, zoals hormonen, uit te sluiten.
 • Jouw dierenarts kan een medische behandeling aanraden – bijvoorbeeld een sterilisatie.

Vaak bestaat een behandelplan uit een combinatie van bovenstaande mogelijkheden. Want het moet op maat van jou, je gezin en je konijntje zijn.

Met dit behandelplan ben je ready to go. En kan je stapsgewijs alle oplossingen implementeren. Heb je hier graag wat extra hulp bij? Dan kan je extra consultaties inboeken zodat ik je alle ondersteuning kan bieden die je nodig hebt.

Zo, ik hoop dat ik je wat meer concreet inzicht heb kunnen geven in mijn aanpak. De intake is een heel cruciale stap omdat we daar gaan graven en graven tot we de oorzaken voor het bijtgedrag van je konijn gevonden hebben. Deze formuleer ik in een diagnose en je krijgt ook inzicht in de vooruitzichten via de prognose. Daarna stellen we een behandelplan op dat afgestemd is op de behoeften en mogelijkheden van jou, je gezin en je konijn. En bij agressie houden we hierbij ook rekening met de risicobepaling.

Extra lectuur:

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *